Els meus perquès d’imprimir en RISOGRAFIA?
Perquè la RISO:
• és ideal per a l’ecologia i la sostenibilitat.
• la seva textura ens aporta el record d’altres temps.
• el seu art és inspirador i renovador.

Mis porqués de imprimir en RISOGRAFÍA?
Porque la RISO:
• es ideal para la ecología y la sostenibilidad.
• su textura nos aporta el recuerdo otros tiempos.
• su arte es inspirador y renovador.

My reasons for printing in RISOGRAPHY?
Because the RISO:
• is ideal for ecology and sustainability.
• its texture gives us the memory of other times.
• his art is inspiring and refreshing.

Feel free and let your opinion :-)